• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 07:39

Αριθ. Απόφασης 116/2019

Έγκριση για τη δημιουργία Ομάδας Έργου του Δικτύου Σχεδιασμού Δράσης IoTXchange το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III.
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 07:35

Αριθ. Απόφασης 115/2019

Αποδοχή έγκρισης της α΄ φάσης του Δικτύου Σχεδιασμού Δράσης IoTXchange του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III.
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 07:34

Αριθ. Απόφασης 114/2019

Αποδοχή της πράξης με τίτλο : «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών» και με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011360643 στην Υπο-δράση 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια. (κωδ. ΟΠΣΑΑ 19.2.4.1_1/Μ2998829)» και υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 07:29

Αριθ. Απόφασης 113/2019

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, για την πρώτη διετία (1-9-2019 έως 6-11- 2021)της δημοτικής περιόδου.
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 07:26

Αριθ. Απόφασης 112/2019

Εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πρώτη διετία (01-09-2019 έως 06- 11-2021) της Δημοτικής περιόδου.
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:34

Αριθ. Απόφασης 111/2019

Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμημάτων των Επαρχιακών οδών εντός των ορίων Δήμου Δωδώνης την 13 και 14-7--2019 για την διεξαγωγή του 25ου Ηπειρωτικού Ράλλυ. Ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 87/2019 προηγούμενης απόφασης 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech