• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:10

Αριθ. Απόφασης 122/2019

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Τοποθέτηση στέγης & εργασίες συντήρησης Δ. Καταστημάτων Λοιπ. Δ. Κτιρίων και Δημ. Σχολείου Κοπάνης» με ανάδοχο τον Πολ. Μηχανικό Βάρφη Ευθύμιο
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:08

Αριθ. Απόφασης 121/2019

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων στο Κουκλέσι Ιωαννίνων» με Πολ .Μηχ. Νάκο Μιχαήλ
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:07

Αριθ. Απόφασης 120/2019

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τοποθέτηση στέγης & εργασίες συντήρησης Δ. Καταστήματος Λοιπ. Δ .Κτιρ. και Δημ. Σχολείου Κοπάνης» του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον Πολ. Μηχανικό Βάρφη Ευθύμιο
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:06

Αριθ. Απόφασης 119/2019

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων στο Κουκλέσι Ιωαννίνων» του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον Πολ. Μηχανικό Μιχαήλ Νάκο
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:05

Αριθ. Απόφασης 118/2019

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο την Πολ. Μηχανικό Τ.Ε Μπουκουβάλα Ιωάννα
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:04

Αριθ. Απόφασης 117/2019

Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Δωδώνης στην εναρκτήρια συνάντηση του Δικτύου Σχεδιασμού Δράσης IoTXchange, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III, στο Fundão της Πορτογαλίας από τις 14 έως τις 16Οκτωβρίου 2019.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech