• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:17

Αριθ. Απόφασης 128/2019

Ορισμός υπεύθυνου – Εκπρόσωπου για την τήρηση λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Συνεταιριστική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:15

Αριθ. Απόφασης 127/2019

Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους(καθαρισμός γραφείων – καταμέτρηση υδρομέτρων)
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:14

Αριθ. Απόφασης 126/2019

Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας του Δασαρχείου Ιωαννίνων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. στ του Ν. 4071/2012
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:13

Αριθ. Απόφασης 125/2019

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παραποτάμιας περιοχής στον οικισμό Τύριας Τ.Κ Μπαουσιών» την ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:12

Αριθ. Απόφασης 124/2019

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο την Πολ. Μηχ. Τ.Ε Μπουκουβάλα Ιωάννα
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:11

Αριθ. Απόφασης 123/2019

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ Τερόβου» με ανάδοχο τον Πολ. Μηχ. Γέροντα Αλέξανδρο

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech