• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 10:22

Αριθ. Απόφασης 133/2019

Ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 65/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «συζήτηση αίτησης του Κωνσταντίνου Βλάχου του Παύλου για πληρωμή οφειλής» μετά από σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας. 
Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 10:21

Αριθ. Απόφασης 132/2019

Συμμετοχή του Δήμου Δωδώνης στο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας
Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 10:21

Αριθ. Απόφασης 131/2019

Έγκριση της υπ’ αριθμόν 43/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης». 
Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 10:18

Αριθ. Απόφασης 130/2019

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 42/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα: « εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης» 
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:17

Αριθ. Απόφασης 129/2019

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2019
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:17

Αριθ. Απόφασης 128/2019

Ορισμός υπεύθυνου – Εκπρόσωπου για την τήρηση λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Συνεταιριστική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech