• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 10:37

Αριθ. Απόφασης 143/2019

Ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 119/2019 απόφασης του Δ.Σ με θέμα: “Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων στο Κουκλέσι Ιωαννίνων» του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον Πολ. Μηχανικό Μιχαήλ Νάκο» 
Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 10:33

Αριθ. Απόφασης 142/2019

Ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 105/2019 απόφασης με θέμα: «Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για το έργο «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Δωδώνης (κατασκευή εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αβγού , Κρυφοβού, Μολυβαδιάς, Ποταμιάς Κουκλεσίου, Μουσιωτίτσας)». Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι.»
Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 10:33

Αριθ. Απόφασης 141/2019

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης κοινοτικών εκτάσεων, οικοπέδων κ.λ.π σε δημότες Κοινοτήτων Δήμου Δωδώνης. 
Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 10:32

Αριθ. Απόφασης 140/2019

Ορισμός εκπροσώπων του δήμου μας στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος περιόδου 1940-1945 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ» 
Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 10:31

Αριθ. Απόφασης 139/2019

Εκλογή μελών της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου στην περίπτωση που αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 4018/2011 (άρθρο 11 παρ. 2) ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο 
Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 10:29

Αριθ. Απόφασης 138/2019

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση του Συντονιστικού τοπικού Οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Δωδώνης 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech