Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 09:07

Αριθ. Απόφασης 120/2019

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τοποθέτηση στέγης & εργασίες συντήρησης Δ. Καταστήματος Λοιπ. Δ .Κτιρ. και Δημ. Σχολείου Κοπάνης» του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον Πολ. Μηχανικό Βάρφη Ευθύμιο

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech