• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου

Νέα & Δελτία Τύπου

Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω Δημοσίων συμβάσεων Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται στο ποσό των 125.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 100.806,45€ ΦΠΑ : 24.193,55 €). Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από: Δήμος Δωδώνης ίδια έσοδα (Ανταποδοτικά τέλη) Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Η δαπάνη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες α) CPV 90511100-3 «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω Δημοσίων…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Κυριακή 22 / 9 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6447 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δ. Δωδώνης Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Η πίστωση προέρχεται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010 πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» Ο Δήμος Δωδώνης διακηρύττει ότι την 14 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 (καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών) με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος…
ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. (κωδ. ΟΠΣΑΑ 19.2.4.1_1/Μ2998829) Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών» Ο Δήμος Δωδώνης διακηρύττει ότι την 13 του μηνός Οκτωβρίου του έτους…
Προσφυγές κατά των αποφάσεων έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των μονάδων Καύσης Βιορευστών στην Τοπική Κοινότητα Λύγγου Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων, κατέθεσε, όπως είχε προαναγγείλει, ο Δήμος Δωδώνης, ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που θα προέρχεται από καύση Βορευστών υλικών προερχόμενων, μεταξύ άλλων, από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από δημόσια έγγραφα, η ίδια εταιρία σκοπεύει να εγκαταστήσει 8 συνολικά τέτοιες μονάδες στην ίδια περιοχή! Ο Δήμος Δωδώνης, ως έχων έννομο συμφέρον λόγω της απόλυτης γειτνίασης, με τις εγκαταστάσεις αυτές, δηλαδή ως «περιβαλλοντικός περίοικος», είναι υποχρεωμένος να προασπίσει τα συμφέροντα της…
Απαντώντας σε σημερινή ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων, αναφορικά με το θέμα της μετάταξης των δύο υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Οικονομικού – Διοικητικού από το Δήμο Δωδώνης προς το Τελωνείο Ιωαννίνων, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ο Δήμαρχος Δωδώνης κ. Χρήστος Ντακαλέτσης δήλωσε τα εξής: «Πολύ φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα της απόφασης μετάταξης των δύο υπαλλήλων, θα γίνουν άμεσα ορατά στην εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας. Αντί όμως, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ να μας κατηγορεί ότι παρεμποδίζουμε τη μετακίνηση των δύο υπαλλήλων, οι οποίοι σημειωτέον, έχουν ήδη αποχωρήσει από το Δήμο Δωδώνης και έχουν αναλάβει καθήκοντα ως τελωνειακοί…
Ανακοίνωση αρ. 5830/30-8-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανακοινώνεται συνημμένα πίνακας κατάταξης υποψηφίων για ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΔΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech