• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου

Νέα & Δελτία Τύπου

Στη διενέργεια rapid test στο κεντρικό Δημαρχείο του Δήμου Δωδώνης, στην Αγία Κυριακή Θεριακησίου, θα προχωρήσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας αύριο Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021. Τα rapid test θα διενεργήσει κλιμάκιο των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ, κατά τις ώρες από 10:00 ως 14:00. Η δειγματοληψία rapid test αφορά εργαζόμενους και δημότες του Δήμου Δωδώνης.
Με τον εμβολιασμό δημοτών σε πέντε ακόμα Κοινότητες του Δήμου Δωδώνης συνεχίστηκε το πρόγραμμα των κατ’ οίκον εμβολιασμών στο Δήμο Δωδώνης και δόθηκε έτσι η δυνατότητα να εμβολιαστούν κατά της Covid-19 πολίτες που έχουν δυσκολίες μετακίνησης ή πρακτική αδυναμία μετάβασης στα λειτουργούντα εμβολιαστικά κέντρα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Δερβιζιάνων με την παρουσία του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας κ. Χριστόδουλου Παπαϊωάννου, βοηθούμενο από στελέχη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Δωδώνης ο οποίος παρείχε και όχημα για τη διευκόλυνση της ομάδας, πραγματοποίησε κατ’ οίκον εμβολιασμούς σε πέντε Κοινότητες του Δήμου Δωδώνης. Η διεύθυνση…
Τετάρτη, 01 Σεπτεμβρίου 2021 08:45

Εκδήλωση Σπανός

Σπανός Μουσική θεατρική παράσταση βασισμένη στην ομώνυμη βυζαντινή σατιρική ακολουθία. Στις 2 & 3 Σεπτεμβρίου, στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Ώρα έναρξης: 21.00 Η παράσταση της ομάδας «Οθόνιον» είχε αναβληθεί στις 8 & 9 Αυγούστου, λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούσαν από τις πυρκαγιές σε περιοχές της επικράτειας. Μια ομάδα επίλεκτων ερμηνευτών παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον αινιγματικό και ανόσιο «Σπανό» σε δύο μοναδικές παραστάσεις. Στο ρόλο του σπανού η Στεφανία Γουλιώτη. Αρχαίο θέατρο Δωδώνης, 2&3 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα έναρξης: 21.00. Κρατήσεις θέσεων: https://digitalculture.gov.gr/2021/07/spanos-archeo-theatro-dodonis/ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Η παράσταση αξιοποιεί ως βασικό άξονα το βυζαντινό έργο που…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν Την υπ’ αριθ. 55472/26.07.2021(ΦΕΚ 3352/B/26-07-2021) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους…
Την ανάκληση της απόφασης για τη μετάταξη δύο υπαλλήλων του Δήμου Δωδώνης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, στο Τελωνείο Ιωαννίνων, ζητά με επιστολή του προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή, ο Δήμαρχος Δωδώνης κ. Χρήστος Ντακαλέτσης. Οι αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ είναι μονομερείς και ελήφθησαν με βάση το δικαίωμα που του δίνουν ειδικές διατάξεις, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης, ισχύουσας γενικής ή ειδικής διάταξης. Είναι δε εντυπωσιακό, όπως τονίζει στην επιστολή του ο κ. Ντακαλέτσης, πως για την ενίσχυση του Τελωνείου Ιωαννίνων, μετατάσσονται δύο υπάλληλοι προερχόμενοι από τον ίδιο φορέα! Όπως τονίζει μεταξύ άλλων…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων- Γηπέδων Τ.Κ.Δωδώνης, Τύριας, και Κρυφοβού Δ. Δωδώνης» , με προϋπολογισμό 954.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 109.503,20€ , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 46937,86€, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 409.347,50€ με συνολικό προϋπολογισμό 954.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα, αναθεώρηση, Φ.Π.Α. ). 2 Προσφέρεται ελεύθερη, δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dodoni.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech