Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 11:52

Δελτίο τύπου για τη διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ του Δήμου Δωδώνης.

                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΒΑ / FEAD                                    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας         ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

KAI ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ   του ΤΕΒΑ  προς τους Απόρους

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ                                                                                   

Αγία Κυριακή Θεριακησίου

Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα

Τηλ. Γραφείου: 26543 60128

 

Δελτίο Τύπου

 

Ο Δήμος Δωδώνης, ως εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), ενημερώνει τους ωφελούμενους του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (πρώην ΚΕΑ) οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν και στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ, ότι από 20 Απριλίου 2021 και κατά τις ώρες 09:30 – 14.00 πραγματοποιείται διανομή προϊόντων κρεοπωλείου στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD).

Οι δικαιούχοι δύνανται να παραλαμβάνουν τα προϊόντα από τα δύο σημεία διανομής που έχουν καθοριστεί και συγκεκριμένα, στο Κεντρικό Δημαρχείο του Δήμου Δωδώνης (Αγία Κυριακή) και στο πρώην Δημαρχείο Δερβιζιάνων.

Για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και μεταξύ των ωφελούμενων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμοδίων φορέων.

Συνιστάται στους δικαιούχους να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Για την αποφυγή συνωστισμού θα πρέπει να προσέρχεται στο σημείο διανομής μόνο ένα άτομο ανά αίτηση (ο ίδιος ο δικαιούχος). Σε κάθε περίπτωση είναι σκόπιμο να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις. Για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια όλων, συστήνεται η χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων και η υγιεινή των χεριών.

Για την παραλαβή των προϊόντων οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους:

α) Το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο απ’ όπου προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. των ίδιων και των μελών της οικογένειάς τους.

β) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο άτομο που θα φέρει εξουσιοδότηση ή Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86.