Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 06:28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΒ

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

 

Αγία Κυριακή Θεριακησίου:    19 - 4- 2021

                         Αρ. Πρωτ. :  2344 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Ταχ. Δ/νση   :   Αγία Κυριακή Θεριακησίου               

                       

Ταχ. Κωδ.  :   45500

Πληροφορίες: Ε.Ζητούνη

Τηλέφωνο :  2654360138                                   

Fax : 2654360134

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

                 

 

 

ΠΡΟΣ:       

                                              

            

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                   

 

 

1.Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.dodoni.gr

 

2. Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών.

    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο :

  • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΒΓΟΥ, ΚΡΥΦΟΒΟΥ,  ΜΟΛΥΒΑΔΙΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ»

 

Ο Δήμος Δωδώνης, κατ’ εφαρμογή :

1) Του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με  το άρθρο 108 Ν 4782/2021

2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

 

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr , για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών)   του άρθρου 8 του Ν.4782/2021, του διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών

και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

  • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΒΓΟΥ,  ΚΡΥΦΟΒΟΥ,  ΜΟΛΥΒΑΔΙΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ»

Προϋπολογισμού    1.595.000,00 Ευρώ (Το έργο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.)

Το έργο χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  (ΠΡΩΗΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)  και πόρους του Δήμου Δωδώνης.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον K.A. 63-7312.002 του προϋπολογισμού Δήμου Δωδώνης

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Αβγού, Κρυφοβού, Μολυβαδιάς και Ποταμιάς.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που  είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜηΜΕΔ, με την αριθ. 23/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

 

Ευαγγελία Ζητούνη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ευγενία Γεωργαλή Γεωτεχνικός ΠΕ

 

Με αναπληρωτές τους:

 

Χρυσαυγή Κοτρώτσου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Αγγελική Δογορίτη  Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ

 

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της

επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την  ΤΡΙΤΗ 20-4-2021 και ώρα 8:00 π.μ.

μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα  του Δήμου :  www.dodoni.gr 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                       Ο Αν/της Προϊστάμενος  Τμήματος

                                                                                       Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών

                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                    Γιώργος Ναούμ                                

                                                                                           Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

 

 

 

Ε.Δ. :

Φ. Έργου