Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 11:17

Yπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Μετακίνησης για την εθελοντική αιμοδοσία

Yπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Μετακίνησης για την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο Δήμος Δωδώνης σε συνεργασία με το Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων στις 28-12-2020