Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020 09:07

Eργασίες περισυλλογής, μεταφοράς, σταβλισμού και φύλαξης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Κύριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ο Δήμος Δωδώνης προκειμένου να αναθέσει τις εργασίες περισυλλογής, μεταφοράς, σταβλισμού και φύλαξης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων και βοοειδών), σύμφωνα με το άρθρο 17, του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/12-3-2012, τεύχος Α΄) μέχρι την εκποίησή τους, με διαδικασίες πλειοδοτικού διαγωνισμού, καλεί τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλλουν στο Δήμο Δωδώνης εντός Δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, τεχνοοικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου Δωδώνης (www.dodoni.gr) και από το τηλέφωνο 265436146 (Κα Γεωργαλή),  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Αγία Κυριακή   6 / 4 /2020

Ο Αρμόδιος  αντιδήμαρχος

 

 

Γιαννάκης Γρηγόριος

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020 09:12