Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020 08:22

Οδηγίες για διαβητικούς στα πλαίσια προστασίας απο τον ιο COVID-19 Κύριο

Στο παρακάτω συνημμέμο θα βρείτε οδηγίες που εξέδωσε η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του COVID-19