• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 63

Επιτροπών

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 06:44

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 02-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 2αν του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 )1. Ορισµός δικηγόρου δικάσιµος 5-11-2015 2. Ορισµός δικαστικού Επιµελητή 3. Ορισµός δικηγόρου (δικάσιµος 10-11- 2015 ) 4. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ Μελιγγών» 5. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για αναµόρφωση προϋπολογισµού οικον. έτους 2015 6. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Ορισμός δικηγόρου ( Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων 2-11-2015 αγωγή Βασιλείου Δόση κατά Δήμου)2. Ορισμός δικηγόρου ( Ειρηνοδικείο Αθηνών 23-10-2015 αγωγή Εκδόσεις Σοφίας Μοσχανδρέου και Σία Δετερόρρυθμος εταιρεία κατά Δήμου.3. Ορισμός δικηγόρου (αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο Επικρατείας τροποποίησης της με αριθμ. οικ.170753/30-9-2013 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» …4. Συγκρότηση Επιτροπής…
Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 22 αν του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση οδού προς Μιχαίϊκα» 2. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισµού του έργου: «Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Σερβιανών» 3. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση δηµοτικών οδών Τ.Κ Αγίας Αναστασίας και Οικισµού Ζωοδόχου πηγής». 4. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισµού του έργου:…
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015 11:35

Πρόσκληση Οικονομικής επιτροπής

Πρόσκληση για δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 1η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.µ 
     Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 28ην του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε του έργου: «Αμμοληψία από τον ποταμό Τύρια στην Τ.Κ Μπαουσιών του Δήμου Δωδώνης Π.Ε Ιωαννίνων.
     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28ην του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης 5.473,34€ για την σύναξη Ηλεκτρολογικής μελέτης «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης στο πλαίσιο διασυνοριακού  προγράμματος Interreg Ελλάδας – Αλβανίας 2007-20132. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 20153. Ορισμός δικηγόρου( οικόπεδο Συνεταιρισμού Μουσιωτίτσας)4. Ορισμός δικηγόρου Ιερός Ναός Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΕπισκοπικού κατά ήμου…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech