Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Επιτροπών

     Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 28ην του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε του έργου: «Αμμοληψία από τον ποταμό Τύρια στην Τ.Κ Μπαουσιών του Δήμου Δωδώνης Π.Ε Ιωαννίνων.

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28ην του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης 5.473,34€ για την σύναξη Ηλεκτρολογικής μελέτης «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης στο πλαίσιο διασυνοριακού  προγράμματος Interreg Ελλάδας – Αλβανίας 2007-2013
2. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
3. Ορισμός δικηγόρου( οικόπεδο Συνεταιρισμού Μουσιωτίτσας)
4. Ορισμός δικηγόρου Ιερός Ναός Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Επισκοπικού κατά ήμου (δικάσιμος για 16-09-2015)
5. Αποδοχή κληρονομιάς Νικολάου Μπάρμπα

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 10 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚΑ΄87):

1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση
ημοτικού Σχολείου ραμεσιών και τοίχου αντιστήριξης δεξαμενής
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Βελτίωση δημοτικών
οδών Τ.Κ Αγίας Αναστασίας και Οικισμού Ζωοδόχου πηγής
3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποπεράτωση
γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Σερβιανών
4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Συντήρηση οδού Κάτω
Λίππα –Αχλαδέα
5. Ψήφιση πίστωσης α)300,00€ για το κληροδότημα Ν. ημήτρη για
τέλεση μνημόσυνου και β) 135,50 για πληρωμή εφημερίδας
6. Ορισμός δικηγόρου
7. Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση Ηλεκτρ/κής μελέτης
«Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία
του Αρχαιολογικού χώρου ωδώνης στο πλαίσιο διασυνοριακού
προγράμματος Interreg Ελλάδας – Αλβανίας 2007-2013
8. Επικύρωση πρακτικού τεχνικών προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού
για Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη του ήμου ωδώνης
στην υλοποίηση του έργου MileSTONES Joint action for the promotion
of the common cultural characteristics focused on the two ancient
theaters of Foiniki and Dodoni.
9. Επικύρωση πρακτικού Οικονομικών προσφορών και κατακύρωση του
αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για Υπηρεσίες συμβούλου για
την υποστήριξη του ήμου ωδώνης στην υλοποίηση του έργου
MileSTONES Joint action for the promotion of the common cultural
characteristics focused on the two ancient theaters of Foiniki and
Dodoni

Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2015 12:20

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 03-08-2015

    Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 
     Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι η εκδήλωση γίνεται στις 8- 8-2015 και δεν υπάρχει εύλογος χρόνος για τον πλειοδότη για την δήλωση της στην εφορία , το Ι.Κ.Α κ.λ.π 
     1. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση πλατείας (το τμήμα που αφορά την περιφραγμένη αυλή του καταργημένου Σχολείου) Τ.Κ Κοπάνης για την διενέργεια εκδήλωσης.

Πρόσκληση για συνεδρίαση επιτροπής ποιότητας ζωής την 21/7/2015 και ώρα 10:45

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015 14:32

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την 21/7/2015 ώρα 11:00 πμ και την 22/7/2015 ώρα 11:00 πμ

     Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 23ην το μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Μαϊου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24-04-2015 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:45 π.μ.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-04-2015 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120