• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-06-2020
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020 10:56

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-06-2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26ην Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

1. Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών ΠΑΑ 2014-2020 Δράση 19.2.4 74.396,90€

2. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Δωδώνης

3. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

4. Ορισμός Επιτροπής ( εκ νέου ) παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού από Δ.Δ Δερβίζιανα Δ.Δ Γεωργάνων έως Δ.Δ Αχλαδέας

5. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 44/2020 απόφασης Κοινωφελούς Επιχείρησης με θέμα: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης για το οικον. έτος 2020

6. Επικύρωση της αριθμ. 98/2020 απόφασης Δημάρχου (Ορισμός δικαστικού Επιμελητή (τρεις (3) επιδόσεις 2 Ραψαίοι Τόλη Λαμπρινή και Τόλη Αγγελική και 1 Σκλίβανη Βασίλειος Χρήστου)

7. Αποδοχή γνωμοδότησης ( υπόθεση Νικούλη)

8. Ορισμός δικηγόρου (γνωμοδότηση για νέα γεώτρηση στην Τ.Κ Μανωλιάσσα)

9. Σύνταξη πρακτικού Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτήματος «Θεοχάρη Ζηκίδη» άγονου διαγωνισμού της εκμίσθωσης του ακινήτου επί της Πουλίτσα 1-3 στα Ιωάννινα)

10. Έγκριση όρων και καθορισμός ποσού οικονομικής ενίσχυσης μαθητών – σπουδαστών και φοιτητών ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης καθώς και για όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από έσοδα του κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη Τ.Κ Κουμαριάς

11. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΟΓΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020»

12. Εξειδίκευση πίστωσης (οικον. Ενίσχυση απόρου)

13. Εξειδίκευση πίστωσης( Συνδιοργάνωση του 4ου Φεστιβάλ Δωδώνης (2020) με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Δωδώνης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech