Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 11:49

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-02-2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17 την του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Λύση σύμβασης με Κυνηγητικό Σύλλογο Ιωαννίνων για Ορεινό Καταφύγιο Ολύτσικας.
2. Εξειδίκευση πιστώσεων (εκδηλώσεις- τοπικές γιορτές του Δήμου )
3. Ορισμός δικηγόρου (αγωγή Ρούκα Αριστέα- Τρίχα Ελένης- Σιόντη Βασιλικής και Αρβανίτη Αικατερίνης ) δικάσιμος 4-3-2020
4. Ορισμός δικηγόρου ( Συμβούλιο Επικρατείας Δάσος Μελιάς 27-05-2020)
5. Ορισμός Δασολόγου για σύνταξη γνωμοδότησης (άδεια υλοτομίας του ιδιόκτητου δάσους στη θέση «Γκρόμπα» Λαγιώτισσας )
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech