• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 31-01-2020
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 11:37

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 31-01-2020

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)


1. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου: Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου από Ψήνα προς Σμολίτσα 

2. Ορισμός ετήσιας διμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή κληρώσεων μελών Επιτροπής διαγωνισμών ΜΗΜΕΔ


3. Ορισμός επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: «Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Κρυφοβού & Σερβιανών


4. Έγκριση 2ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜ. ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ ΜΕΛΙΓΓΩΝ


5. Έγκριση 1ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Καλλιέργεια πηγών για χρήση νερού προς ύδρευση ή άρδευση Δ.Ε Λάκκας Σουλίου και Δ.Ε Σελλών (ΣΑΕ 055 Λειψυδρία)


6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Καλλιέργεια πηγών για χρήση νερού προς ύδρευση ή άρδευση Δ.Ε Λάκκας Σουλίου και Δ.Ε Σελλών (ΣΑΕ 055 Λειψυδρία)


7. Αλλαγή ημερομηνίας διαγωνισμού του έργου :Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Πολυγύρου, Ψήνας, Δραγοψάς 70.000,00€


8. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 26/2019 απόφασης Πνευματικού κέντρου Δήμου Δωδώνης με θέμα: Κατάρτιση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020


9. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 27/2019 απόφασης Πνευματικού κέντρου Δήμου Δωδώνης με θέμα: ψήφιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Πνευματικού κέντρου Δήμου Δωδώνης για το 2020


10. Ορισμός δικηγόρου ( αγωγή κληρονόμων Ελ. Πρέζντα νέο έργο)


11. Ορισμός δικηγόρου (γνωμοδότηση για κτήμα Δημητρίου Θεοχάρη )


12. Έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό για πρόγραμμα URBACT


13. Σύνταξη προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Δωδώνης


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech