Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019 10:50

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17/09/2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14,00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)
1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 08-09-2019 έως 06-11- 2021
2. Επικύρωση ή μη Ι πρακτικού του έργου: «Πρόταση διαμόρφωσης χώρου πολιτισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε Δωδώνης»
3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011) και συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
4. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποκαταστάσεις οδών και κοιν. Χώρων Δωδώνης και Κωστάνιανης 70.000,00€ Κ.Α 30-7323.238
5. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποκαταστάσεις οδών και κοιν. Χώρων Μελιγγών και Μαντείου 70.000,00€ Κ.Α 30-7323.239
6. Ορισμός δικηγόρου Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προσφυγή Δήμου Σελλών (υπόθεση Αμπελιάς) δικάσιμος 16-10-2019
7. Ορισμός δικηγόρου Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων (υπόθεση Μπεράτη μισθώματα κληροδ. Ν. Δημήτρη) δικάσιμος 16-10-2019 Καρρά 21/2016
8. Συζήτηση σχετικά με την μίσθωση ακινήτου κληρ. Πουλίτσα 1, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Θεοχάρη Ζηκίδη (ΣΥΡΙΖΑ)
9. Ψήφιση πιστώσεων κληροδοτήματος Ν. Δημήτρη 86,30€ ( πληρωμή εφημερίδας )
10. Επικύρωση απόφασης 185/ 2019 Δημάρχου Μεταφορά νερού στις ομβροδεξαμενές ΔΕ Αγίου Δημητρίου και Λάκκας Σουλίου
11. Επικύρωση απόφασης 186/2019 Δημάρχου Μεταφορά νερού στις ομβροδεξαμενές ΔΕ Δωδώνης και Σελλών
12. Επικύρωση απόφασης 187/ 2019 Δημάρχου Μεταφορά πόσιμου νερού στις δεξαμενές ύδρευσης
13. Επικύρωση απόφασης 188/ 2019 Δημάρχου ορισμός δικηγόρου- Δικαστικού Επιμελητή
14. Αποδοχή γνωμοδότησης ΙΚΑ Βασ. Γιαννάκη-
15. Αποδοχή γνωμοδότησης (βεβαίωση μόνιμη κατοικίας)
16. Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για κλήρωση (προικοδότηση κοριτσιών) κληροδοτήματος Σπυρίδωνα Τζώρτζη
17. Συζήτηση επί εγγράφου DIGEA για υπογραφή νέου συμφωνητικού σε οικίσκο στη θέση « ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ».
18. Ορισμός δικηγόρου κτηματολόγιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech