Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 05:11

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26-06-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87


1. «΄Εγκριση ή μη πρακτικού Ι πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας Οργάνων και Υλικών Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε Δωδώνης.

2. «΄Εγκριση ή μη πρακτικού Ι πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας Οργάνων και Υλικών Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε Λάκκας Σουλίου.

3. ΄Εγκριση 2ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Βελτίωση αγροτικής οδού από Δ.Δ Δερβιζιάνων- Δ.Δ Γεωργάνων έως Δ.Δ Αχλαδέα 498,00,00€.

4. ΄Εγκριση ή μη πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια Οργάνων και Υλικών Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε Αγίου Δημητρίου.

5. ΄Εγκριση ή μη πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια Οργάνων και Υλικών Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε Σελλών.

6. Έγκριση ΝΕΩΝ όρων δημοπράτησης του έργου: «Πρόταση διαμόρφωσης χώρου πολιτισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε Δωδώνης»

7. Ορισμός επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Σκλίβανης και Τερόβου.

8. Ορισμός επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: Αποκατάσταση γηπέδου Ρωμανού.

9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Δωδώνης για τις ανάγκες του στην Δ.Ε Δωδώνης- Δωδωνούπολη

10. Αποδοχή γνωμοδότησης ( καταπάτηση κοιν. Έκτασης «ΧΑΛΙΚΙ» ΠΕΣΤΩΝ). 11. Συζήτηση επί εγγράφου DIGEA για υπογραφή νέου συμφωνητικού σε οικίσκο στη θέση « ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ».
12. Συζήτηση επί της αριθμ. Πρωτ. 4172/16-05-2019 αίτησης του Αριστείδη Μαντζούρη για μείωση του μισθώματος στο Δημοτικό Κατάστημα Κωστάνιανης.

13. Εισήγηση Οικον. Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικον. Έτους 2019

14. ΄Εγκριση παράστασης στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων προς υποστήριξη ων συμφερόντων του Δήμου ( αποκομιδή απορριμμάτων)

15. Έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση πλατειών κοινοχρήστων χώρων και οδών» του κληροδοτήματος Θεοχάρη Ζηκίδη.

16. Συζήτηση για ανανέωση προθεσμιακού λογαριασμού κληροδοτήματος Θεοχάρη Ζηκίδη στην Τράπεζα Ηπείρου.

17. Έγκριση όρων και καθορισμός ποσού οικονομικής ενίσχυσης μαθητών – σπουδαστών και φοιτητών ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης καθώς και για όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από έσοδα του κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη Τ.Κ Κουμαριάς.

18. Ψήφιση πιστώσεων κληροδοτήματος Ν. Δημήτρη 400,00€ +310 δικαστικό ένσημο

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 05:17

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech