Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 
Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 14:02

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-06-2017

   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Dημοτικό Κατάστημα την 27ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11,30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης : «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για μεταφορά νερού στις τοπικές Κοινότητες D.Ε Αγίου Δημητρίου 240/2015 Χατζηκώστας
2. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης : «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Νέας Μουσιωτίτσας και Κάτω
Μουσωτίτσας Τ.Κ Μουσιωτίτσαςγια 95/2016 Χατζηκώστας
3. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης : «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για μεταφορά νερού στις τοπικές Κοινότητες Δ.Ε Σελλών 241/2015 Μπουσμπούρας
4. Συζήτηση επί 59/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων υπόθεση
Β. Γιαννάκη
5. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή ( επίδοση παραίτησης έφεσης στον Παύλο Ντάφλο)
6. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή ( επίδοση κλήσης μαρτύρων σε αγωγή Απ. Ορφανού)
7. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 1-11-2017 καθορισμός οριστικής τιμής απαλλοτριώσεων Επισκοπικού)
8. Ψήφιση πιστώσεων
9. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017
10. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση μικρών έργων- εργασιών τεχνικού προγράμματος του Δήμου
11. Συμψηφισμός ενοικίων κληροδοτήματος Θ. Ζηκίδη με ανεξόφλητους
λογαριασμούς

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120