Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 
Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 07:24

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-05-2017

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29ην του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. ΄Εγκριση Η/Μ μελέτης : «Αποκατάσταση- ανάδειξη Ι.Μ Μεταμόρφωσης
Σωτήρος Τ.Κ Ρωμανού»
2. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση μικρών έργων-εργασιών τεχνικού προγράμματος του Δήμου
3. Ψήφιση πιστώσεων
4. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017
5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς
στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων
συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011)»
6. Συζήτηση επί της γνωμοδότησης δικηγόρου για την υπόθεση Παύλου Ντάφλου
7. Τριμηνιαία έκθεση οικον. επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού A΄ τριμήνου 2017
8. Έγκριση όρων και καθορισμός ποσού οικονομικής ενίσχυσης μαθητών –σπουδαστών και φοιτητών ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης καθώς και για όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από έσοδα του κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη Τ.Κ Κουμαριάς
9. Έγκριση ισολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Νικ.Δημήτρη»
10. Έγκριση ισολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Σπ. Τζώρτζη»
11. Έγκριση ισολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Θεοχάρη Ζηκίδη»
12. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Νικ. Δημήτρη»
13. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Σπυρίδωνα
Τζώρτζη»
14. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Θεοχάρη Ζηκίδη»
15. Εκμίσθωση καταστημάτων (2) κληροδοτήματος Νικ. Δημήτρη
16. Ψήφιση πίστωσης 43,40 € κληρ. Νικ. Δημήτρη για πληρωμή Κων/νου
Αθανασόπουλου (επίδοση σε Μπεράτη)

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120