Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 
Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016 07:59

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-12-2016

Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την
28 του μηνός εκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13,30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Ψήφιση πιστώσεων
2. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή( τυροκομείο ραμεσιών (Παππά- Κρανάς)
3. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του
Τοπικού ιαμερίσματος Μελιάς»
4. «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016 (αποδοχή
πίστωση 44.213,58€ Κ.Α 00-6711 Σχολικές επιτροπές - δικηγόροι)
5. Σύνταξη προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Προγράμματος ράσης του Δήμου .

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120