Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 14:34

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 30-06-2020

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/τ.Α/11-03-2020, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει «διά περιφοράς» την 30ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

     Η συνεδρίαση γίνεται «δια περιφοράς» λόγω της λήψης των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού COVID-19 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020) και το γεγονός ότι τα παρακάτω θέματα πρέπει να συζητηθούν για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

     Για κάθε θέμα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική εισήγηση για την ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.7 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι κ. κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι παρακαλούνται την Τρίτη 30-06-2020 και από ώρα 18.00 μέχρι και ώρα 20.00 να ενημερώσουν ηλεκτρονικά την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στο e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) για την θέση τους επί του κάθε θέματος της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση που ακολουθεί την ημερήσια διάταξη, ψηφίζοντας: «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΛΕΥΚΟ» ή «ΠΑΡΩΝ», ή «ΑΠΟΧΗ». Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα SΜS( τηλέφωνο επικοινωνίας 6945850930 ή στο τηλέφωνο 6946896619 ) 2 Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη μετά την λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.

 

 

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ον: Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου Δωδώνης Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης Αντιδήμαρχος Θέμα

2ον: Ορισμός δημοτικών εκτάσεων για υλοτόμηση και κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων των Κοινοτήτων του Δήμου μας Εισηγητής: Γρηγόριος Γιαννάκης Αντιδήμαρχος

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Απαιτείται για την έγκυρη λήψη των αποφάσεων στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η συμμετοχή τουλάχιστον του 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Συμμετέχοντα(παρόντα) στην συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση μέχρι την 20.00 ώρα. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται ως απόντες από την συνεδρίαση.

3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

4. Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

5. Οι συμμετέχοντες στην συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μαζί με την αποστολή του e-mail για το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech