Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020 07:53

Πρόσκληση γισ Δ.Σ. στις 30-05-2020

Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκαν με  τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/τ.Α/11-03-2020, σας προσκαλούμε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει  «διά περιφοράς»  την  30ην   του μηνός  Μαΐου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος   Σάββατο   και ώρα 18:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

Η συνεδρίαση γίνεται «δια περιφοράς» λόγω της λήψης των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού COVID-19 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020) και το γεγονός ότι τα παρακάτω θέματα πρέπει  να συζητηθούν για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου                 

Για κάθε θέμα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική εισήγηση για την ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.7 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι κ. κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι παρακαλούνται το Σάββατο  30-05-2020 και από ώρα 16.00 μέχρι και  ώρα 18.00 να ενημερώσουν ηλεκτρονικά την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στο  e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) για την θέση τους  επί του κάθε θέματος της ημερήσιας διάταξης  σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση που ακολουθεί την ημερήσια διάταξη, ψηφίζοντας: «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΛΕΥΚΟ» ή «ΠΑΡΩΝ», ή «ΑΠΟΧΗ».

 Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν  προσωπικό e-mail  θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα SΜS( τηλέφωνο επικοινωνίας 6945850930 ή στο τηλέφωνο 6946896619 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη μετά την λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.

 

 

                                                    H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                             

 

                                                                  ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ                                                                                                    

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

  1. Σταύρο Χορέβα

   Προϊστάμενο Δ/νσης

   Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών &

   Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης

  1. Χρήστο Αν. Ζούπα

    Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου  

  1. Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου

 

Συνημμένα

Οδηγίες

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης         

Έντυπο ψηφοφορίας θεαμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Α΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Δήμαρχος

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

1.   ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.   ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.   ΣΠΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)

4.    ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.   ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6.   ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.    ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.    ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

9.    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

12.  ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

13.  ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

14.ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.  ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

18.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

19. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20. ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

Γ΄ Πρόεδροι  Κοινοτήτων Δήμου Δωδώνης

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ   

  

Θέμα 1ον:  Ορισμός ελεγκτών λογιστών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης για το οικ. Έτος 2019

Εισηγητής:  Αντώνιος Αθανασόπουλος Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Θέμα 2ον:  5η αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. Έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2020

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης  Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ον:  Αντικατάσταση του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ.    Πέτρου Βασιλείου:

α) ως αναπληρωματικό μέλος στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Δωδώνης

β) ως αναπληρωτή του Δημάρχου για την δημοτική περίοδο 2019-2023 στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με τον διακριτικό τίτλο «Βιώσιμη Πόλη»

γ) ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

δ) ως τακτικό μέλος στην επιτροπή για την διενέργεια διαγωνισμών του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981 για το Οικον. έτος 2020.

ε) ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή για την παραλαβή έργων από 5.869,40 € (χωρίς ΦΠΑ), για το οικον. έτος 2020

Εισηγητής:  Μαρία Μπουκουβάλα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 4ον:  Συζήτηση εγγράφου ΕΛΕΤΑ για τη διοργάνωση του 26ου rally στις 11 και 12 Ιουλίου. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμημάτων των επαρχιακών οδών εντός των ορίων Δήμου Δωδώνης

 Εισηγητής: Βασίλειος Χήρας  Αντιδήμαρχος

Θέμα 5:   Έγκριση τριμηνιαίας έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2019

 Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης  Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ον:  Έγκριση Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2020

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης  Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ον:  Έκδοση πρότυπου υποδείγματος σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

 Εισηγητής: Βασίλειος Χήρας  Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ον:  Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης  Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ον:   Συζήτηση επι αιτήματος του Πνευματικού Συλλόγου Αθηνών «Οι φίλοι του Σουλίου» και του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη για την ανέγερση προτομής του Σουλιώτη αγωνιστή Μάρκου Μπότσαρη

Εισηγητής: Βασίλειος Χήρας  Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ον:  Εξέταση αιτήματος του κ. Θεοχάρη Δημήτριου για διόρθωση της 11/17.09.2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης  Αντιδήμαρχος 

 Θέμα 11ον:  Διαγραφή παραγραμμένων οφειλών και υποχρεώσεων του Δήμο

  Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

  1. Απαιτείται για την έγκυρη λήψη των αποφάσεων στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η συμμετοχή τουλάχιστον του ½ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Συμμετέχοντα(παρόντα) στην συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση μέχρι την 18.00 ώρα. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται ως απόντες από την συνεδρίαση.
  3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
  4. Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
  5. Οι συμμετέχοντες στην συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μαζί με την αποστολή του e-mail για το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   

(Σημειώστε Χ στην επιθυμητή επιλογή ψήφου)

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

  ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΛΕΥΚΟ

ΠΑΡΩΝ

ΑΠΟΧΗ

Θέμα 1ον:  Ορισμός ελεγκτών λογιστών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης για το οικ. Έτος 2019

Εισηγητής:  Αντώνιος Αθανασόπουλος Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 2ον:  5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2020

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

 

Θέμα 3ον:  Αντικατάσταση του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ.

          Πέτρου Βασιλείου :

α) ως αναπληρωματικό μέλος στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Δωδώνης

β) ως αναπληρωτή του Δημάρχου για την δημοτική περίοδο 2019-2023 στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με τον διακριτικό τίτλο «Βιώσιμη Πόλη»

γ) ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

δ) ως τακτικό μέλος στην επιτροπή για την διενέργεια διαγωνισμών του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981 για το Οικον. έτος 2020.

ε) ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή για την παραλαβή έργων από 5.869,40 € (χωρίς ΦΠΑ), για το οικον. έτος 2020

Εισηγητής:  Μαρία Μπουκουβάλα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

 

 

Θέμα 4ον:  Συζήτηση εγγράφου ΕΛΕΤΑ για τη διοργάνωση του 26ου rally στις 11 και 12 Ιουλίου. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμημάτων των επαρχιακών οδών εντός των ορίων Δήμου Δωδώνης

 Εισηγητής: Βασίλειος Χήρας  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

Θέμα 5:   Έγκριση τριμηνιαίας έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2019

 Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

Θέμα 6ον:  Έγκριση Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2020

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 7ον:  Έκδοση πρότυπου υποδείγματος σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

 Εισηγητής: Βασίλειος Χήρας  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

 

Θέμα 8ον:  Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

 

Θέμα 9ον:   Συζήτηση επι αιτήματος του Πνευματικού Συλλόγου Αθηνών «Οι φίλοι του Σουλίου» και του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη για την ανέγερση προτομής του Σουλιώτη αγωνιστή Μάρκου Μπότσαρη

Εισηγητής: Βασίλειος Χήρας  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

 

Θέμα 10ον:  Εξέταση αιτήματος του κ. Θεοχάρη Δημήτριου για διόρθωση της 11/17.09.2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης  Αντιδήμαρχος          

 

 

 

 

 

 

Θέμα 11ον:  Διαγραφή παραγραμμένων οφειλών και υποχρεώσεων του Δήμο

  Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech