Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 08:02

Πρόσκληση Δ.Σ. 27-02-2020

 Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την  27ην   του μηνός  Φεβρουαρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος   Πέμπτη   και ώρα 20.00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί. 

 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ          Ανακοινώσεις – Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο

Θέμα 1ον:  Επιβολή πρόστιμου  για λαθραία υδροληψία  σε υδρολήπτες του Δήμου Εισηγητής:  Βασιλείου Πέτρος Αντιδήμαρχος 

Θέμα 2ον:  Σύσταση επιτροπής Αξιολόγησης καταλληλότητας Οχημάτων Δήμου Δωδώνης Εισηγητής:  Βασιλείου Πέτρος Αντιδήμαρχος 

Θέμα  3ον:α) 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 β) 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2020. Εισηγητής:  Νικόλαος Λώλος  Αντιδήμαρχος 

Θέμα  4ον:  Έγκριση ή μη συνεργασίας του Δήμου Δωδώνης με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία  HOPEgenesis Εισηγητής:  Βασίλειο Χήρας Αντιδήμαρχος 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech