Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 07:51

Απόφαση Δ.Σ. 01.2019

Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Δωδώνης οικονομικού έτους 2019