Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 08:07

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 31-01-2020

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 4555/2018, όπως και το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 174 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018, σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 31ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί. Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Κοινοποίηση: 1. Σταύρο Χορέβα Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης 2. Χρήστο Αν. Ζούπα Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3. Οικονομική υπηρεσία του Δήμου για τις δικές της ενέργειες 4. Προέδρους –Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για ενημέρωσή τους και ανάρτηση στις Τοπικές Κοινότητες ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Δωδώνης οικονομικού έτους 2020. Εισηγητής: Νικόλαος Λώλος Αντιδήμαρχος

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech