Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 06:26

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο στις 27-09-2019

               Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την  27ην   του μηνός  Σεπτεμβρίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος   Παρασκευή   και ώρα 20.00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

                 

 

                                                    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

                                                               ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ