Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019 10:48

«Πρόσκληση για Ορκωμοσία Δημοτικής αρχής(Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων καθώς και Προέδρων και Συμβούλων των Κοινοτήτων)»

     Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν 91 και 92/2019 αποφάσεις του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων,  παρακαλείστε όπως προσέλθετε για την προβλεπόμενη από το νόμο ορκωμοσία (άρθρο 52 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α' 87, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4555/2018, ΦΕΚ Α΄ 133 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 114 παράγραφος 2.α του Ν.4623/2019 ΦΕΚ 134 τ. Α) η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δωδώνης ( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών), σε δημόσια συνεδρίαση, στις 30/08/2019 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019 06:32