Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 11:59

Αριθμός Απόφασης 10/2014

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως προμηθειών (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014.

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 11:56

Αριθμός Απόφασης 9/2014

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ' ευθείας ανάθεσης προμηθειών (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014.

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 11:54

Αριθμός Απόφασης 8/2014

Έγκριση εκτέλεσης έργων του Δήμου με απ' ευθείας ανάθεση και ένταξη πληρωμής τους από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 11:51

Αριθμός Απόφασης 7/2014

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον.έτους 2014.

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 11:50

Αριθμός Απόφασης 6/2014

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2013.

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 11:42

Αριθμός Απόφασης 5/2014

Έγκριση 1ΟΥ ΑΠΕ του έργου : " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΒΑΘΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΩΔΩΝΗΣ"

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 11:37

Αριθμός Απόφασης 4/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΩΔΩΝΗΣ".

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 11:34

Αριθμός Απόφασης 3/2014

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : "Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στα Τ.Δ. (Μελιγγών - Μαντείου - Δωδώνης - Δραμεσιών) Δήμου Δωδώνης".

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 11:30

Αριθμός Απόφασης 2/2014

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : "Διάνοιξη δασικών οδών αντιπυρικής προστασίας στο δημοτικό δάσος του Δ.Δ. Μελιγγών του Δήμου Δωδώνης από θέση α) Άγιος Δημήτριος έως Γυφτονέρι και β) Χαρουβίτσα έως Πλάτανος Πετραίων" 

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 11:26

Αριθμός Απόφασης 1/2014

Προσωρινή παραχώρηση χρήσης του υπό απαλλοτρίωση χώρου στην Τ.Κ. Πέρδικας, με σκοπό την εγκατάσταση κινητών εργοταξιακών εγκαταστάσεων κατασκευής τμήματος της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Σελίδα 99 από 99

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120