Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 09:12

Αριθμός Απόφασης 81/2014

Ορισμός και εκλογή Προέδρουτου Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Δωδώνης

με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥΔΩΔΩΝΗΣ».

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 09:10

Αριθμός Απόφασης 80/2014

Ορισμός και εκλογή Προέδρουτου Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Δωδώνης

με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ».

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 09:06

Αριθμός Απόφασης 79/2014

Ορισμός μελών- εκλογή Προέδρου-Αντιπροέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου στοΝ.Π.Δ.Δ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ.

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 09:02

Αριθμός Απόφασης 78/2014

Έγκριση 1ου ΑνακεφαλαιωτικούΠίνακα Εργασιών του έργου:

«Τσιμεντοστρώσεις -Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ. Κ.

Μουσιωτίτσας» του ΔήμουΔωδώνης.

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 09:01

Αριθμός Απόφασης 77/2014

Υπαγωγή οφειλετών του Δήμουστις ρυθμίσεις της παρ. 1 του

άρθρου 51 του Ν. 4257/2014

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014 11:49

Αριθμός Απόφασης 76/2014

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014 11:49

Αριθμός Απόφασης 75/2014

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014 11:48

Αριθμός Απόφασης 74/2014

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014 11:47

Αριθμός Απόφασης 73/2014

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014 13:15

Αριθμός Απόφασης 72/2014

Έγκριση απόφαση της επιτροπής ποιότητας Ζωής με θέμα "Γνωμοδότηση επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο "Σύνδεση Εγναντίας οδού με τη 12η επαρχιακή οδό στην έξοδο της σήραγγας Σ2 στη θέση Τζαμαλή Αγά στο Δήμο Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων με φορέα του έργου στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120