Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 09:52

Αριθμός Απόφασης 25/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΔΡΑΓΟΨΑΣ".

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 09:51

Αριθμός Απόφασης 24/2014

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΙΓΓΩΝ" Τ.Κ. ΔΩΔΩΝΗΣ.

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 09:49

Αριθμός Απόφασης 23/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : "ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΙΓΓΩΝ" Τ.Κ. ΔΩΔΩΝΗΣ.

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 09:37

Αριθμός Απόφασης 22/2014

Έγκριση  παράτασης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : " Ανάδειξη γκαλντεριμιού πρόσβασης στις πύλες του Άδη".

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 12:39

Αριθμός Απόφασης 21/2014

Προγραμματισμός εκδηλώσεων για τοπικές γιορτές με διοργάνωση του Δήμου ή συν-διοργάνωση με άλλους φορείς.

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 12:37

Αριθμός Απόφασης 20/2014

Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για εκτέλεση εκτέλεσης εργασίας " Εργασία μηχανικής κοπής βλάστησης δρόμων, οικισμών και περιαστικών δασών για την προσπέλαση πυρ/κων οχημάτων σε όλες τις Τ.Κ. της Δ.Ε. Σελλών.

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 12:33

Αριθμός Απόφασης 19/2014

Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για εκτέλση εκτέλεσης εργασίας " Εργασία μηχανικής κοπής βλάστησης δρόμων, οικισμών και περιστικών δασών για την προσπέλαση πυρ/κων οχημάτων σε όλες τις Τ.Κ. της Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου" .

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 12:29

Αριθμός Απόφασης 18/2014

Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για εκτέλεση εκτέλεσης εργασίας " Εργασία μηχανικής κοπής βλάστησης δρόμων, οικισμών και περιαστικών δασών για την προσπέλαση πυρ/κων οχημάτων σε όλες τις Τ.Κ. της Δ.Ε. Δωδώνης.

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 12:25

Αριθμός Απόφασης 17/2014

Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για εκτέλεση εργασίας " Εργασία μηχανικής κοπής βλάστησης δρόμων, οικισμών και περιαστικών δασών για την προσπέλαση πυρ/κων οχημάτων σε όλες τις Τ.Κ. της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου.

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 12:20

Αριθμός Απόφασης 16/2014

Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια δαιγωνισμών του άρθρου 1 του Π.Δ./τος 270/1981 για το Οικον. έτος 2014.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120