Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 11:29

Αριθμός Απόφασης 50/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης "Εσωτερικό Δικτύου Ύδρευσης Κρυφοβού".

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 11:25

Αριθμός Απόφασης 49/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Διαμόρφωση χώρου πλατείας Τ.Κ. Θεριακησίου" του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον Γραβάνη Ιωάννη και Υιοί Ο.Ε."

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 11:19

Αριθμός Απόφασης 48/2014

'Εγκριση χορήγησης προθεσμίας περαίωσης του έργου : " Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Κερασέας" του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον Φάη Δημήτρη".

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 11:17

Αριθμός Απόφασης 47/2014

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : " Κατασκευή δεξαμενών υδροδότησης στα Τ.Δ. Κωστάνιανης, Αγ. Αναστασίας & οικισμόυ Δωδωνούπολης Τ.Δ. Δωδώνης".

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 11:06

Αριθμός Απόφασης 46/2014

Έγριση χορήγησης παράτσης προθεσμίασ περαίωσης του έργου : "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ" Δήμου ΔΩΔΩΝΗΣ.

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 11:03

Αριθμός Απόφασης 45/2014

Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : "Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Σιστρουνίου".

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 11:01

Αριθμός Απόφασης 44/2014

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου "ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΦΟΒΟΥ".

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 10:58

Αριθμός Απόφασης 43/2014

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου "Διαμόρφωση χώρου πλατείας Τ.Κ. Θεριακησίου".

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 10:52

Αριθμός Απόφασης 42/2014

Εκμίσθωση πλατείας στην Τ.Κ. Κοπάνης.

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 10:49

Αριθμός Απόφασης 41/2014

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : "Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων Δημοτικών δρόμων από Τ.Δ. Βαργιάδων έως Τ.Δ. Ελάφου του Δήμου Δωδώνης.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120