Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 10:40

Αριθμός Απόφασης 121/2014

Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης«Υποστηρικτικές υπηρεσίες αντικειμένου Περιβαλλοντολόγου για την τεχνική υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στην περιβαλλοντική κάλυψη

έργων και την παρακολούθησητης ορθής υλοποίησης(συμπλήρωση, υποστήριξη καιεπικαιροποίηση φακέλων έργων,αδειοδοτήσεις αυτών από τιςαρμόδιες υπηρεσίες) και υπηρεσίες επίβλεψης κατά την

υλοποίηση έργων στα πλαίσιατου ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 10:39

Αριθμός Απόφασης 120/2014

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου :«Τσιμεντοστρώσεις οδικού

δικτύου Δήμου Δωδώνης» με ανάδοχο τον Χρήστο Παππά.

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 10:38

Αριθμός Απόφασης 119/2014

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου :«Διάνοιξη δρόμου προς Άγιο

Χριστόφορο Τ.Κ. Σκλίβανης» με ανάδοχο τους Γεωργίου ΑΦΟΙ Ο.Ε.

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 10:37

Αριθμός Απόφασης 118/2014

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου :«Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού

Οδικού δικτύου Τ.Κ. Αβγού» με ανάδοχο τον Τσόγκα Ευάγγελο .

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 10:35

Αριθμός Απόφασης 117/2014

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου :«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ.

Κερασέας» με ανάδοχο τον Φάη Δημήτριο.

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 10:34

Αριθμός Απόφασης 116/2014

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου :Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης

και ασφαλτοστρώσεις δρόμωνΤ.Κ. Λίππας» με ανάδοχο τον Θεοφάνη Χήτο.

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 10:33

Αριθμός Απόφασης 115/2014

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου :«Αντικατάσταση στέγης

δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Μελιάς »με ανάδοχο την Ιωάννα Μπουκουβάλα.

 

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 10:32

Αριθμός Απόφασης 114/2014

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου :«Ολοκλήρωση

ασφαλτοστρώσεων Δημοτικώνδρόμων από Τ.Δ. Βαργιάδων έως

Ελάφου» με ανάδοχο την εταιρία Δημοσθένης Βήχας & ΣΙΑ Ο.Ε. .

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 10:30

Αριθμός Απόφασης 113/2014

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου :«Αποπεράτωση παλαιού

ταπητουργείου Τ.Κ. Τερόβου» με ανάδοχο την ΑικατερίνηΑρλέτου.

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 10:30

Αριθμός Απόφασης 112/2014

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου :«Ασφαλτοστρώσεις οδικού

δικτύου Τ.Κ. Ασπροχωρίου » με ανάδοχο τον Θεοφάνη Χήτο.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120