Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 10:17

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 59.2017

Έγκριση  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση του Νεκροταφείου Τ.Κ. Καταμάχης».

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 10:15

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 58.2017

Έγκριση  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του Τοπ. Διαμερίσματος Μελιάς».

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 10:13

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 57.2017

Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του Τοπ. Διαμερίσματος Μελιάς»

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 10:11

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 56.2017

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου: «Αποπεράτωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Δ Μυροδάφνης» Δήμου Δωδώνης

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 10:03

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 55.2017

Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης πλατείας Τ.Κ Δωδώνης»Δήμου Δωδώνης

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 10:02

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 54.2017

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, κατόπιν επανέναρξης εργασιών, του έργου «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Τ.Κ Ραβενίων».

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 11:58

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 53.2017

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το υπόλοιπο (06-03-2017 έως 3108-2019) της Δημοτικής περιόδου

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 11:57

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 52.2017

Εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο (06-03-2017 έως 31-82019) της Δημοτικής περιόδου

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 11:55

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 51.2017

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας εκπροσώπων για: α) Συμμετοχή στην ιδρυτική συνάντηση του δικτύου πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» που θα γίνει την 10ην Μαρτίου 2017 στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης β) συμμετοχή  στην Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017 του Δικτύου Πόλεων με λίμνες που θα γίνει στο Αγρίνιο την 18ην και 19ην Μαρτίου 2017

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 11:51

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 50.2017

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120