Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 09:34

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 15.2017

Προγραμματισμός εκδηλώσεων για τοπικές γιορτές με διοργάνωση του Δήμου ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς.

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 09:31

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 14.2017

Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981 για το Οικον. έτος 2017.

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 09:29

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 13.2017

Λήψη απόφασης για την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων - δεσμεύσεων πιστώσεων για δαπάνες που έχουν ματαιωθεί ή δεν έχουν εκτελεστεί για  οποιοδήποτε λόγο το έτος 2016

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 09:26

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 12.2017

Συζήτηση επί εγγράφου του Μορφωτικού και Πολιτιστικού συλλόγου Νέων Ρωμανού για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής του Χορευτικού στην Ετήσια Εκδήλωση «Πίτα του Ηπειρώτη». Ψήφιση σχετικής πίστωσης

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 09:21

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 11.2017

Συγκρότηση  επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 09:19

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 10.2017

Συγκρότηση  επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 12:14

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 09.2017

Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή  παραλαβή του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Κ. Μουσιωτίτσας»Δήμου Δωδώνης.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 12:08

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 08.2017

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων- εργασιών κ.λ.π για το οίκον. έτος 2017

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 12:05

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 07.2017

Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Δραμεσιών και τοίχου αντιστήριξης δεξαμενής»

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 12:03

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 06.2017

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της Υδραυλικής μελέτης «Εμπλουτισμός δεξαμενής υδροδότησης οικ. Δωδωνούπολης» .

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120