Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2017 13:05

Αριθ. Απόφασης 75/2017

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Υδραυλικής μελέτης: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.
Ρωμανού»

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2017 13:00

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 73/2017

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Τοπογραφικής μελέτης: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τερόβου»

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2017 12:56

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 72/2017

     Γνωμοδότηση σε αίτημα της Ιόνιας Οδού σχετικά με την κατασκευή «Οδού πρόσβασης σε υδατοδεξαμενή στην περιοχή Πέρδικα Ιωαννίνων», ως ανεξάρτητο από την Ιόνια οδό έργο(Δασική οδοποιία)

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:56

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 71.2017

Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα του Δ΄ τριμήνου του οικον. έτους 2016

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:54

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 70.2017

Προγραµµατισµός έργων – προµηθειών και εργασιών που θα πληρωθούν από ΣΑΤΑ το Οικον. έτος 2017

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:52

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 69.2017

Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:48

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 68.2017

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 11/2017 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ με θέμα: «Συγκρότηση  επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016»

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:47

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 67.2017

Συζήτηση και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής ποιότητας Ζωής οικονομικού έτους 2016(Απόφαση 2/2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:29

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 66.2017

Συζήτηση εγγράφου της ΚΥΚΛΟΣ – Οργάνωση εκθέσεων για την στήριξη  και την συμμετοχή του Δήμου μας στην έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2017» & το 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ που θα γίνει  από τις 10 έως και 14 Μαΐου 2017 στο ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:25

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 65.2017

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου έτους 2017 με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120