Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 12:19

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 25.2017

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής   του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ»

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 12:19

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 24.2017

Έγκριση   Πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής   του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΜΕΛΙΓΓΩΝ».

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 12:17

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 23.2017

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής  του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων δημοτικών δρόμων από Τ.Δ. Βαργιάδων έως Τ.Δ. Ελάφου ».

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 12:15

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 22.2017

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  του έργου:  «Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Κ. Μουσιωτίτσας» Δήμου Δωδώνης

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 12:13

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 21.2017

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας έως και δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 09:51

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 20.2017

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 09:47

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 19.2017

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 4/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Δωδώνης βάση του ετήσιου προγράμματος δράσης 2017, με σκοπό την χρηματοδότηση από τον Δήμο για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της επιχείρησης.»

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 09:39

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 18.2017

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα: Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.»

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 09:37

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 17.2017

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 1/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.»

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 09:35

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 16.2017

Έγκριση μετακίνησης  Δημάρχου – Αντιδημάρχου - Υπαλλήλου και Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Δωδώνης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του δικτύου INTHERITτου προγράμματος URBACTIII που θα πραγματοποιηθεί στη Μάντοβα Ιταλίας.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120