Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:52

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 69.2017

Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:48

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 68.2017

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 11/2017 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ με θέμα: «Συγκρότηση  επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016»

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:47

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 67.2017

Συζήτηση και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής ποιότητας Ζωής οικονομικού έτους 2016(Απόφαση 2/2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:29

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 66.2017

Συζήτηση εγγράφου της ΚΥΚΛΟΣ – Οργάνωση εκθέσεων για την στήριξη  και την συμμετοχή του Δήμου μας στην έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2017» & το 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ που θα γίνει  από τις 10 έως και 14 Μαΐου 2017 στο ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:25

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 65.2017

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου έτους 2017 με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:21

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 64.2017

Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης Μητρώων Αρρένων για το έτος 2016

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:19

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 63.2017

Έκδοση άδειας για έρευνα λατομείου μαρμάρων στον συνοικισμό Ραψαίων Τ.Κ. Τερόβου

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:16

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 62.2017

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή λιθόκτιστης τοιχοποιίας Τ.Κ Δερβιζιάνων».

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 11:15

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 61.2017

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Βαρλαάμ»

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 10:22

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 60.2017

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Τοπογραφικής μελέτης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Ρωμανού

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120