Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 12:17

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 150.2017

Αποδοχή τροποποίησης της ενταγμένης  στο ΕΣΠΑ 2014-2020 πράξης «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του ΤΔ Μελιάς» και εγγραφή στον προϋπολογισμό.

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 09:44

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 149.2017

Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του μέχρι 30-06-2017 Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας ΑΣΠΡΟΧΩΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΣΗ

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 09:43

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 148.2017

Διάθεση πιστώσεων: α) Ποσού 5.000 € από επιχορήγηση της Περιφέρειας Ηπείρου  για την ‘Καθιέρωση και υλοποίηση του «Φεστιβάλ Δωδώνης»’ β) ποσού 3.000 €  ως επιχορήγηση του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης για την υλοποίηση του «Φεστιβάλ Δωδώνης»

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 09:31

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 147.2017

Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης για το Οικον. έτος 2016

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 09:14

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 146.2017

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας Κοπάνης στην Φιλοπρόοδο κίνηση Κοπάνης για την τέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 08:06

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 145.2017

Συζήτηση αίτησης Μπίντου Δημήτριου του Χριστοδούλου για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «Σκιότσες» Τ.Κ Μουσιωτίτσας για πρόχειρο κατάλυμα ζώων

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 08:05

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 144.2017

Συν-διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας  στην Πινακοθήκη Μελιγγών, από τον Δήμο Δωδώνης και την Αδελφότητας των Απανταχού Μελιγγιωτών  «Η Θεοτόκος».Διάθεση πίστωσης.

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 07:52

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 143.2017

Στήριξη του Δήμου Δωδώνης στο αίτημα συμπαράστασης του Δήμου Μήλου για την συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών με στόχο τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 13:39

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 142.2017

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.ΕΑναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» που θα πραγματοποιηθεί στις  24-7-2016

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 13:22

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 140.2017

Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120