Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 10:01

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 90.2017

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Τ.Κ. Ραβενίων»

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 09:59

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 89.2017

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αποπεράτωσης πλατείας Τ.Κ. Δωδώνης»

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 09:56

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 88.2017

Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Δωδώνης στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας»-Πολιτιστικός Τουρισμός (EDEN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΟΤ.

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 12:15

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 87 /2017

Διακανονισμός - Διαγραφή τελών ύδρευσης, από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 12:13

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 86 /2017

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων του Δήμου

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 12:12

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 85 /2017

Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 12:10

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 84 /2017

Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2016 των «Σχολικών Επιτροπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης » του Δήμου μας.

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 12:02

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 83 /2017

     

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 29/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με θέμα «Ανάκληση της υπ. αρ. 4/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου» με ταυτόχρονη ανάκληση και της υπ΄ αριθμόν 19/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από το υπ΄ αριθμόν 43966/30-03-2017 σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 12:02

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 82 /2017

     Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δωδώνης ως εταίρου στην υποβολή πρότασης στη 2η φάση του δικτύου «INT-HERIT – Implementation Network of Heritage Strategies in small and medium-sized European cities» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
URBACT III.

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 11:58

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 81 /2017

Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης των έργων: 

α)«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΑΝΑΙΩΝ Τ.Κ ΤΕΡΟΒΟΥ»                

β) «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Λιβάδι Βρυτζάχας»

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120