Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 11:24

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 105.2017

Προγραμματισμός εκδηλώσεων για τοπικές γιορτές με διοργάνωση του Δήμου ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 11:20

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 104.2017

Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπου του Δήμου  στο Δίστομο την 10ην Ιουνίου 2017, για συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 11:18

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 103.2017

Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτου

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 11:15

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 102.2017

ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμόν 86/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων του Δήμου», ως αφορά τον Φ.Π.Α του προϋπολογισμού της δαπάνης

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 11:01

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 101.2017

Λύση σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου(καφενείου) στην Τοπική Κοινότητα Βαρλαάμ, λόγω συνταξιοδότησης.

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 10:47

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 100.2017

Ορισμός δημοτικών εκτάσεων για υλοτόμηση κάλυψης ατομικών αναγκών κατοίκων Τ.Κ. του Δήμου μας

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 10:41

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 99.2017

Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου οικον. έτους 2017

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 10:40

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 98.2017

Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου οικον. έτους 2017

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 10:38

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 97.2017

Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 10:31

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 96.2017

Συζήτηση αίτησης Λιόντου Παναγιώτη του Πέτρου με θέμα: «Παράταση της μίσθωσης του Νερόμυλου- νεροτριβής Θεριακησίου».

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120