Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 09:03

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 170.2017

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδού από ΔΔ Δερβιζάνων – ΔΔ Γεωργάνων έως ΔΔ Αχλαδέας».

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 09:00

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 169.2017

Έγκριση υποβολής της αίτησης στήριξης και του φακέλου του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στο ΔΔ Δερβιζιάνων-ΔΔ Γεωργάνων έως ΔΔ Αχλαδέας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, κωδ. ΟΠΣΑΑ 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 (1η), στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3., Δράση 4.3.4: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 08:59

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 168.2017

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κυκλοφορίας ανεπιτήρητων βοοειδών, εντός των ορίων των Τ.Κ του Δήμου καθώς και επί του οδικού δικτύου.

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 08:58

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 167.2017

Έγκριση των υπ΄ αριθμόν 22 και 27/2017 αποφάσεων του Πνευματικού κέντρου Δήμου Δωδώνης με θέμα « Αποδοχή επιχορήγησης»(δωρεές).

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 08:55

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 166.2017

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας Κοπάνης σε φορείς της Τοπικής Κοινότητας Κοπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης την 22 -10-2017

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 08:53

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 165.2017

Ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 93/2017 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ και λήψη νέας για την Δωρεάν παραχώρηση δημοτικής έκτασης για ανέγερση εκκλησίας στην Τοπική Κοινότητα Δωδώνης

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 09:57

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 164.2017

Λύση σύμβασης και εκ νέου μίσθωση του Κοινοτικού Καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Επισκοπικού.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 09:38

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 163.2017

Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 09:26

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 162.2017

Ορισμός μελών επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών εκτάσεων.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 09:13

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 161.2017

Επέκταση αστικής συγκοινωνιακής γραμμής από Ιωάννινα στις τοπικές Κοινότητες Αβγού και Κρυφοβού

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120