Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 09:25

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 110.2017

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της Υδραυλικής μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ρωμανού»

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 09:06

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 109.2017

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Δωδωνούπολης Τ.Δ Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 09:06

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 108.2017

Εκμίσθωση  Δημοτικού Καταστήματος(καφενείο) στην Τοπική Κοινότητα Βαρλαάμ

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 09:03

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 107.2017

Θεσμοθέτηση ετήσιων εκδηλώσεων με τον τίτλο «Φεστιβάλ Δωδώνης»

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 11:25

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 106.2017

Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα του A΄ τριμήνου του οικον. έτους 2017

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 11:24

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 105.2017

Προγραμματισμός εκδηλώσεων για τοπικές γιορτές με διοργάνωση του Δήμου ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 11:20

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 104.2017

Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπου του Δήμου  στο Δίστομο την 10ην Ιουνίου 2017, για συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 11:18

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 103.2017

Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτου

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 11:15

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 102.2017

ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμόν 86/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων του Δήμου», ως αφορά τον Φ.Π.Α του προϋπολογισμού της δαπάνης

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 11:01

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 101.2017

Λύση σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου(καφενείου) στην Τοπική Κοινότητα Βαρλαάμ, λόγω συνταξιοδότησης.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120