Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 11:36

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 200.2017

Έγκριση υποβολής της αίτησης στήριξης και του φακέλου του έργου «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Παλαιοχώρι Μπότσαρη έως Σεριζιανά» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, κωδ. ΟΠΣΑΑ 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 (1η), στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3., Δράση 4.3.4: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 11:35

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 199.2017

Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας έτους 2018 του Δασαρχείου Ιωαννίνων

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 10:44

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 198.2017

Συζήτηση αιτήσεως Μελισσοκομικού Συλλόγου Ιωαννίνων «Ο Αρισταίος» για συμμετοχή του Δήμου Δωδώνης στο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 10:43

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 197.2017

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 58/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα: Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.»

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 10:41

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 196.2017

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 57/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.»

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 10:40

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 195.2017

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 56/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού οικον. έτους 2016 – Απολογισμού οικον. έτους  2016»

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 10:39

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 194.2017

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 55/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ με θέμα: «Έγκριση έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου για το οικονομικό έτος  2016»

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 10:39

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 193.2017

Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 10:38

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 192.2017

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του ΑΔΣ Τ.Κ Καταμάχης «Το Πουρνάρι» Τ.Κ Καταμάχης Δήμου Δωδώνης  για χορήγηση παράτασης ενός έτους, του χρόνου μίσθωσης του τμήματος 2 του κοινοτικού δάσους Καταμάχης, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις υλοτομικές εργασίες.

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 10:36

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 191.2017

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ένταξη των δημοτικών βοσκήσιμων γαιών στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που πρόκειται να εκπονηθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120