Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 10:09

Αριθμός Απόφασης 34/2014

Καταναμή πίστωσης ποσού 17.048,10 € (α΄κατανομή 2014) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου μας για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων μας.

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 10:07

Αριθμός Απόφασης 33/2014

Κατανομή πίστωσης έτους 2013 για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης όλων των σχολείων της Α/θμιας κα Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δωδώνης.

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 10:05

Αριθμός Απόφασης 32/2014

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μηνών, και σύμβαση μίσθωσης έργου".

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 10:03

Αριθμός Απόφασης 31/2014

Πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου ΙΔΟΧ με διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών".

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 10:01

Αριθμός Απόφασης 30/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : " Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Αγ. Νικολάου".

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 09:59

Αριθμός Απόφασης 29/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : "Ασφαλτοστρώσεις Τύριας και Μπαουσιών".

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 09:57

Αριθμός Απόφασης 28/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : "Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ. Ασπροχωρίου".

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 09:56

Αριθμός Απόφασης 27/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : "Ασφαλτοστρώσεις βελτιώσεις δρόμων Τ.Κ. Σενίκου".

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 09:54

Αριθμός Απόφασης 26/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : "Αποπεράτωση παλαιού ταπητουργείου Τ.Κ. Τερόβου".

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 09:52

Αριθμός Απόφασης 25/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΔΡΑΓΟΨΑΣ".

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120