Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014 12:33

Αριθμός Απόφασης 61/2014

Έγκριση εκτέλεσης έργων του Δήμου με απ΄ευθείας ανάθεση και ένταξη πληρωμής τους από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014 12:28

Αριθμός Απόφασης 60/2014

Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013.

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014 12:17

Αριθμός Απόφασης 59/2014

Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης Μητρώων Αρρένων για το έτος 2014.

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 12:22

Αριθμός Απόφασης 58/2014

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων- εργασιών κ.λ.π. για το οίκον. έτος 2014

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 12:20

Αριθμός Απόφασης 56/2014

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 12:13

Αριθμός Απόφασης 57/2014

Ορισμός Μελών Επιτροπής εκτίμησης ζημιών ηρτημένης εσοδείας από την κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών έργων για την Τ.Κ. Ρωμανού, Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου, Δήμου Δωδώνης.

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 11:49

Αριθμός Απόφασης 55/2014

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2014.

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 11:46

Αριθμός Απόφασης 54/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : " ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΔΡΑΜΕΣΙΩΝ" ΤΟΥ Δ. ΔΩΔΩΝΗΣ.

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 11:42

Αριθμός Απόφασης 53/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης "Τοπογραφική αποτύπωση του με αριθ. 687 τεμαχίου Τ.Κ. Ρωμανού δημοτικής έκτασης.

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 11:40

Αριθμός Απόφασης 52/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης "Τοπογραφική αποτύπωση και οριόθετηση των τεμαχίων με αριθ. 22,23,35 και 41 καθώς και των συνορευουσών με αυτά εκτάσεων στην Τ.Κ. Επισκοπικού.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120