Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 13:00

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 154.2017

Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Τ.Κ. Σιστρουνίου».

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 12:38

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 153.2017

Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Βαρλαάμ».

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 12:20

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 152.2017

Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Τ.Κ. Μαντείου».

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 12:18

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 151.2017

Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, μαθητεία ΕΠΑΣ, μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο δήμο κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 12:17

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 150.2017

Αποδοχή τροποποίησης της ενταγμένης  στο ΕΣΠΑ 2014-2020 πράξης «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του ΤΔ Μελιάς» και εγγραφή στον προϋπολογισμό.

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 09:44

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 149.2017

Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του μέχρι 30-06-2017 Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας ΑΣΠΡΟΧΩΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΣΗ

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 09:43

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 148.2017

Διάθεση πιστώσεων: α) Ποσού 5.000 € από επιχορήγηση της Περιφέρειας Ηπείρου  για την ‘Καθιέρωση και υλοποίηση του «Φεστιβάλ Δωδώνης»’ β) ποσού 3.000 €  ως επιχορήγηση του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης για την υλοποίηση του «Φεστιβάλ Δωδώνης»

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 09:31

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 147.2017

Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης για το Οικον. έτος 2016

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 09:14

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 146.2017

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας Κοπάνης στην Φιλοπρόοδο κίνηση Κοπάνης για την τέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 08:06

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 145.2017

Συζήτηση αίτησης Μπίντου Δημήτριου του Χριστοδούλου για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «Σκιότσες» Τ.Κ Μουσιωτίτσας για πρόχειρο κατάλυμα ζώων

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120