Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 11:44

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 210.2017

Λήψη οριστικής απόφασης για πρόταση ανταλλαγής έκτασης στην Τ.Κ. Μελιάς

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 11:43

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 209.2017

Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Συντήρηση οδού προς Μιχαίικα».

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 11:43

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 208.2017

Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ολοκλήρωση οδού Βουλιάστας».

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 11:42

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 207.2017

Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αντικατάσταση τμημάτων εξωτ. δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πεντόλακκου».

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 11:41

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 206.2017

Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης συνοικισμού Τ.Κ. Κουκλεσίου (Β΄ Φάση)».

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 11:40

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 205.2017

Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αντικατάσταση εξωτ. δικτύου ύδρευσης συν/σμού Κουκλεσίου».

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 11:40

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 204.2017

Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση της λίθινης γέφυρας στο ‘Χελιμόδι’ Σενίκου » του Δήμου Δωδώνης.

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 11:39

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 203.2017

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Παλαιοχώρι Μπότσαρη έως Σεριζιανά»

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 11:38

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 202.2017

Εγγραφή του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Παλαιοχώρι Μπότσαρη έως Σεριζιανά» στο Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 11:37

Αριθ.Απόφασης Δ.Σ. 201.2017

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Δωδώνης με τον Δήμο Πρέβεζας σχετικά με την υποβολή της αίτησης στήριξης και του φακέλου του έργου «Βελτίωσηασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Παλαιοχώρι Μπότσαρη έως Σεριζιανά» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020, κωδ. ΟΠΣΑΑ 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 (1η), στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3., Δράση 4.3.4: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120