Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 09:57

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 164.2017

Λύση σύμβασης και εκ νέου μίσθωση του Κοινοτικού Καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Επισκοπικού.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 09:38

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 163.2017

Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 09:26

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 162.2017

Ορισμός μελών επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών εκτάσεων.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 09:13

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 161.2017

Επέκταση αστικής συγκοινωνιακής γραμμής από Ιωάννινα στις τοπικές Κοινότητες Αβγού και Κρυφοβού

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 09:00

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 160.2017

Διαγραφή τελών ύδρευσης,  από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 08:59

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 159.2017

Έγκριση μετακίνησης Υπαλλήλου, Ειδικού Συμβούλου και  Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Δωδώνης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του δικτύου INT-HERIT του προγράμματος URBACT III που θα πραγματοποιηθεί στη Μπαένα της Ισπανίας.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 08:55

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 158.2017

Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 13:24

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 157.2017

Συζήτηση αίτησης της κ. Χορέβα Χρυσούλας του Δημητρίου με Θέμα: « Έγκριση κατασκευής Βρύσης στην Κεντρική πλατεία Μυροδάφνης»

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 13:23

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 156.2017

Ανταλλαγή έκτασης στην Τ.Κ Μουσιωτίτσας (σχετική αίτηση της κ. Θάνου Χρυσαυγής του Δημητρίου).

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 13:11

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 155.2017

Ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 93/2017 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ και λήψη νέας για την Δωρεάν παραχώρηση δημοτικής έκτασης για ανέγερση εκκλησίας στην Τοπική Κοινότητα Δωδώνης

Σελίδα 1 από 101

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120