• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 10:54

Αριθ. Απόφασης 79/2019

Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης για το Οικον. έτος 2018. 
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 10:54

Αριθ. Απόφασης 78/2019

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 24/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα:«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό και διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δωδώνης για το οικονομικό έτος 2018». 
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 10:53

Αριθ. Απόφασης 77/2019

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 15/2019 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με θέμα «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης για το έτος 2019». 
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 10:51

Αριθ. Απόφασης 76/2019

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 5 /15-4-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού κέντρου Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης έτους 2019»
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 10:50

Αριθ. Απόφασης 75 /2019

Έγκριση ένταξης μελέτης Ενεργειακής αναβάθμισης των Δημοτικών κτιρίων ποσού 40.000€ του Δήμου Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων στο πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.” και υπογραφή δήλωσης προσχώρησης 
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 10:49

Αριθ. Απόφασης 74 /2019

Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών οικονομικού έτους 2018 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech