• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 07:33

183.2018

 Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου από τον Δήμο Δωδώνης, ιδιοκτησίας της Τσάλλου Δήμητρας στην Τοπική Κοινότητα Ελάφου για την στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου λόγω της συμπλήρωσης 12ετίας 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 07:33

182.2018

 «Συγκρότηση ομάδας του έργου «Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources» με ακρωνύμιο «MileSTONES ΙΙ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg IPA ΙΙ «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020» 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 10:05

181.2018

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δωδώνης μετά από παραίτηση που έχει υποβληθεί, για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου 2014-2019.» 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 10:03

180.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 52/2018 απόφασης της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης»
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 10:03

179.2018

Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 10:02

178.2018

Δωρεάν παραχώρηση – στέγαση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αρδόσεως στο Κοινοτικό Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Αρδόσεως. 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech