• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 07:59

196.2018

Αποδοχή και εγγραφή στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018 πιστώσεως ποσού 120.000,00 € από επιχορήγηση που μας χορηγήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 για την υλοποίηση της δράσης «Αποκατάσταση γηπέδου Ρωμανού» 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 07:58

195.2018

Αποδοχή και εγγραφή στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018 πιστώσεως από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020 για την ένταξη πράξης 0006134662 με τίτλο « Βελτίωση αγροτικής οδού από Δ.Δ Δερβιζάνων –Δ.Δ Γεωργάνων έως Αχλαδέας προϋπολογισμού 498.000,00 € 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 07:57

194.2018

Συζήτηση αιτήσεως Ελενίτσας Κίτσιου του Ευαγγέλου(μισθώτριας δημοτικού καταστήματος) για συμψηφισμό μισθωμάτων του δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Επισκοπικού με τα τέλη νομιμοποίησης αυθαιρέτου κατασκευής(πρόστιμα-τέλη-μελέτη κ.λ.π καθώς και για δαπάνη έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού) λόγω ελλείψεως οικοδομικής άδειας 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 07:57

193.2018

 Έγκριση Μελέτης και τρόπος δημοπράτησης «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 07:56

192.2018

 Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για το έργο : «Αποκατάσταση γηπέδου Ρωμανού»
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 07:55

191.2018

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Μουσιωτίτσας» με ανάδοχο του έργου: «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech