• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018 08:10

60.2018

Συνδιοργάνωση με την Αδελφότητα Σκλιβανιτών ετήσιας εκδήλωσης με θέμα: «Του νερού κυλίσματα…..του χορού γυρίσματα. Διάθεση πίστωσης» 
Τρίτη, 10 Απριλίου 2018 08:08

59.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 1/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οικον. έτους 2017» 
Τρίτη, 10 Απριλίου 2018 08:07

58.2018

Χορήγηση άδειας εμπορίας νερού στον κ. Μπούτζια Θωμά του Μιχαήλ 
Τρίτη, 10 Απριλίου 2018 08:04

57.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 2/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με την αποδοχή διέλευσης του αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγιδίων του λειτουργούντος ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων). 
Τρίτη, 10 Απριλίου 2018 08:04

56.2018

Ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 165/2017 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ και λήψη νέας για την δωρεά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ) δημοτικής έκτασης για την ανέγερση εκκλησίας στην Τοπική Κοινότητα Δωδώνης. 
Τρίτη, 10 Απριλίου 2018 07:41

55.2018

Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Συντήρηση οδού προς Μιχαίικα . 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech