• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 09:33

Αριθ. Απόφασης 284/2017

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 69/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2018»
Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 09:32

Αριθ. Απόφασης 283/2017

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 68/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Ψήφιση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2018»
Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 09:31

Αριθ. Απόφασης 282/2017

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 67/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης 2018.»
Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 09:31

Αριθ. Απόφασης 281/2017

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν  34/2017 αποφάσεως του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα: Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2018
Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 09:30

Αριθ. Απόφασης 280/2017

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν  32/2017 αποφάσεως του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης
Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 09:21

Αριθ. Απόφασης 279/2017

Συμπλήρωση – διόρθωση της υπ΄ αριθμόν 242/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Τοπικής Ομάδας URBACT (Urbact Local Group – ULG) του Δήμο Δωδώνης στα πλαίσια υλοποίησης του δικτύου INT-HERIT του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III.»

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech