• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 16:14

250.2018

Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δωδώνης. 
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 16:13

249.2018

Διαγραφή τελών ύδρευσης, από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 16:13

248.2018

Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου»Δημοτικό Κατάστημα» στην Τ.Κ. Δραμεσιών 
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 16:06

247.2018

 Διαγραφή ποσού που έχει καταβληθεί από τον μισθωτή του Κοινοτικού καταστήματος Δραμεσιών
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 16:05

246.2018

Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων από Κ.Ο.Κ
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 16:04

245.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 26/2018 απόφασης του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης με θέμα : «Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης έτους 2017». 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech