• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:50

165.2018

Αποδοχή πίστωσης ποσού 41.000,00 € από επιχορήγηση που μας χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:49

164.2018

 Αποδοχή και εγγραφή στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018 πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών :α) ποσού διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : 2003ΣΕ05500005 επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β βαθμού της χώρας» για τον Δήμο Δωδώνης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) β)διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ(240.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : 20031ΣΕ05500002 επιχορήγηση των ΟΤΑ για Εκτέλεση έργων από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»…
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:49

163.2018

Αποδοχή και εγγραφή στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018 πιστώσεως από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (230.000,00€) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : 2003ΣΕ05500005 επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β βαθμού της χώρας» για τον Δήμο Δωδώνης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:48

162.2018

Αποδοχή και εγγραφή στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018 πιστώσεως από το Υποδομών και Μεταφορών ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ(500.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε, διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνία»
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:47

161.2018

 Έγκριση Πρωτόκολλου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Σερβιανών» με ανάδοχο του έργου: «Σιόντης Βασίλειος» 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:46

160.2018

Έγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Δωδωνούπολης Τ.Δ. Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων» με ανάδοχο του έργου: «ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ» 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech