• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:05

202.2018

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:04

201.2018

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 –Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2018
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:04

200.2018

Έγκριση διενέργειας προμηθειών οικον. έτους 2018 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:03

199.2018

Συζήτηση εγγράφου της ΚΥΚΛΟΣ – Οργάνωση εκθέσεων για την συμμετοχή του Δήμου μας στην έκθεση «GRANT TOURIST – EXPO 2018 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ που θα γίνει από τις 25 έως και 28 Οκτωβρίου 2018 στο ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:00

198.2018

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.ΕΑναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» που θα πραγματοποιηθεί στις 03-9-2018 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:00

197.2018

 Αποδοχή και εγγραφή στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018 πιστώσεως ποσού 12.000,00 € από επιχορήγηση που μας χορηγήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 για την υλοποίηση της δράσης «Τουριστικές διαδρομές στην Αρχαία Δωδώνη» 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech