• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:55

171.2018

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 –Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2018 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:55

170.2018

Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου μας για: α) επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και β) λειτουργικές δαπάνες. 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:53

169.2018

Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:52

168.2018

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης του Δήμου οικον. έτους 2017(1-1-2017 έως 31-12-2017)
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:51

167.2018

Συν-διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του 2ου Φεστιβάλ Δωδώνης 2018, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου , το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Δωδώνης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:51

166.2018

Αποδοχή και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000 € από επιχορήγηση που μας χορηγήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου από ΣΑΕΠ 530 για την «Οργάνωση και υλοποίηση του 2ου Φεστιβάλ Δωδώνης» 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech