• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:08

207.2018

 Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 157/31-72018 απόφασης του Δημάρχου Δωδώνης με θέμα: «Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας: «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν. 3979/2011» 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:08

206.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 21/2018 αποφάσεως του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το οικον. έτος 2018» 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:07

205.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 18/2018 αποφάσεως του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Αποδοχή χορηγίας και αναμόρφωση προϋπολογισμού.» 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:06

204.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 11/2018 αποφάσεως του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Αποδοχή χορηγιών και αναμόρφωση προϋπολογισμού». 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:06

203.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 8/2018 αποφάσεως του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το οικον. έτος 2018» 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:05

202.2018

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech