• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:09

208.2018

Έγκριση μετακίνησης μελών της Τοπικής Ομάδας URBACT του Δήμου Δωδώνης, για συμμετοχή στην 6η συνάντηση του δικτύου INT-HERIT του προγράμματος URBACT III που θα πραγματοποιηθεί στη Sigulda της Λετονίας. 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:08

207.2018

 Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 157/31-72018 απόφασης του Δημάρχου Δωδώνης με θέμα: «Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας: «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν. 3979/2011» 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:08

206.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 21/2018 αποφάσεως του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το οικον. έτος 2018» 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:07

205.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 18/2018 αποφάσεως του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Αποδοχή χορηγίας και αναμόρφωση προϋπολογισμού.» 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:06

204.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 11/2018 αποφάσεως του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Αποδοχή χορηγιών και αναμόρφωση προϋπολογισμού». 
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:06

203.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 8/2018 αποφάσεως του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το οικον. έτος 2018» 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech