• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 07:05

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 24.2018

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου 
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 07:04

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 23.2018

 Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου οικον. έτους 2018. 
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 07:03

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 22.2018

Συζήτηση αίτησης των Μπακάλη Βασίλειου του Νικολάου και Μπακάλη Αρετής το γένος Παππά με θέμα: «Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης για κτηνοτροφική εγκατάσταση
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 07:03

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 21.2018

Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ζημιών ηρτημένης εσοδείας από την κατασκευή των Εγγειοβελτιωτικών Έργων για την διετία 2018-2019. 
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 07:01

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 20.2018

Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981 για το Οικον. έτος 2018
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 07:01

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 19.2018

 Λήψη απόφασης για την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων- δεσμεύσεων πιστώσεων για δαπάνες που έχουν ματαιωθεί ή δεν έχουν εκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο το έτος 2017. 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech