• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:08

138.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 42/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Κατάρτιση Μεσοπροθέσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20192021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» 
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:07

137.2018

Έγκριση προμηθειών για το Οικον. έτος 2018
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:07

136.2018

Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους 
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:06

135.2018

Ορισμός δημοτικών εκτάσεων για υλοτόμηση κάλυψης ατομικών αναγκών κατοίκων Τ.Κ. του Δήμου μας 
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:06

134.2018

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή του Δήμου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ». 
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:05

133.2018

«Έγκριση μετακίνησης μελών της Τοπικής Ομάδας URBACT του Δήμου Δωδώνης, για συμμετοχή στη 5η συνάντηση του δικτύου INTHERIT του προγράμματος URBACT III που θα πραγματοποιηθεί στο ESPINHO της Πορτογαλίας 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech